Viskyal Eye Support

Viskyal indeholder Hyaluronsyre, som er naturligt forekommende i øjet og er en væsentlig bestanddel af tårefilmens inderste lag, mucinlaget. 
Hyaluronsyre spiller en vigtig rolle i samspillet mellem corneaepithelet og den vandige fase af tårefilmen. Dens mucomimetiske egenskaber er med til at sikre forankring af tårefilmen på corneas overflade. 
Hyaluronsyren har også en fugtende og viskoelastisk effekt, da den kan binde et stort antal vandmolekyler. Viskyal danner en stabil og homogen film på øjet og tolereres generelt rigtig godt.

Tårefilmen, som dækker cornea, består af 3 lag. Det yderste lag er et fedtlag, som øger overfladespændingen og modvirker fordampning. I midten findes det vandige lag og inderst slimlaget, der binder tårefilmen til cornea.
Tårefilmen har flere funktioner og udover at fugte og beskytte cornea, virker tårefilmen som et optisk lag, der har stor betydning for lysets passage til øjets indre. Ved nedsat produktion af tårevæske og huller i tårefilmen vil dyret blinke ofte for at forsøge at reetablere et nyt lag.

Tørre øjne (keratoconjunctivitis sicca) hos hunde opstår, hvis den vandholdige komponent af tårevæsken i det tredje lag er nedsat eller i værste fald mangler. Det resulterer i, at hunden får et tykt og slimet tåreflåd fra øjet, og selve øjet fremstår oftest rødt og irriteret. Tilstanden er ubehagelig og giver smerter i øjet. De fleste hunde vil blinke hyppigt og prøve at undvige lys.

Viskyal anbefales til hunde med tørre øjne (keratoconjunctivitis sicca), eller når fysiologisk beskyttelse af cornea er påkrævet. Det kan f.eks. være i tilfælde af konjunktivitis, hvor fjernelse af bakterier, inflammationsmediatorer mm er ønskeligt.

Viskyal er også anvendelig til dyr med let udstående øjne, som er i risikogruppen for uhensigtsmæssig kontakt med ting i omgivelserne - f.eks. sand, støv, græs eller lignende - og derfor vil have gavn af ekstra beskyttelse af cornea.

Ved mistanke om øjenproblemer skal dyrlægen altid kontaktes.

 

Dosering:

1-2 dråber i hvert øje 2-3 gange dagligt

180,00
Lager: På lager

Viskyal er øjendråber til kæledyr med behov for vedligeholdelse af normal fysiologisk fugtning og beskyttelse af cornea.