Zylkéne Hest 1000 mg

Indeholder naturligt alfa-casozepin:

 • Binder til udvalgt GABA-receptorer.
 • Ingen sedering eller lignende effekt.
 • Hjælper hesten til bedre at håndtere svære/pressede situationer og undgå for megen uro.

God compliance:

 • Zylkéne Hest tåles af alle heste.
 • Laktosefrit og uden konserveringsmidler.
 • Kan gives til drægtige og diegivende dyr.
 • Let at administrere (praktiske doseringsposer).

Dosering

Zylkéne Hest er et pulver med æblesmag, som blot opblandes i en lille mængde foder.

Mix pulveret med hestens almindelige foder én gang dagligt efter anbefalingerne.

Dosering ved enkelt påvirkninger

 • Uro/utryghed ved transport
 • Klipning
 • Dyrlæge
 • Smed besøg
 • Tilvænning af udstyr/vand
 • Fyrværkeri mm

10 mg pr. kg svarende til 1 brev pr. 100 kg hest

Gives ca. 1 time før den planlagte hændelse, som forventes at medføre uro/utryghed hos hesten. 

Oftest vil tildelingen af Zylkéne Hest ca. 1 time før hændelsen være tilstrækkelig, men for nogle heste kan det være en fordel at give Zylkéne Hest dagligt i 2-3 dage før.

Note: Den optimale dosis kan variere fra hest til hest og afhænger af, hvor påvirket hesten normalt bliver af situationen.Hvis effekten er god ved 10 mg pr. kg kan dosis evt. forsøges reduceret næste gang.

Dosering ved længerevarende påvirkninger

 • Generel uro i boks eller ved håndtering
 • Tilridning
 • Fravænning
 • Heste som har behov for boksro
 • Genoptræning i forbindelse med en skade.

Note: Vær opmærksom på, at der kan gå op til 14 dage, før der ses effekt. Hestens adfærd bør evalueres efter ca. 20 dage, og det anbefales at kombinere forløbet med adfærdsregulerende træning og en gennemgang/tilpasning af foderprogrammet.

629,00
Lager: På lager

Zylkène fodertilskud til heste mod uro og utryghed.